• Napisz do nas:

  Thanks!

  Dziękujemy za wiadność! Postaramy się odpisać jak najszybciej.

  Required fields not completed correctly.

 • Dane Kontaktowe

  Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy
  ul. Marszałka Ferdynanda Focha 2/5
  80-156 Gdańsk

  tel: +48 58 333 46 08

O Fundacji

Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy w swojej działalności koncentruje się na wspieraniu badań prowadzonych przez naukowców. Celem tych działań jest przede wszytkim wpieranie badań aplikacyjnych, które mogą w przyszłości doprowadzić do powstania nowych produktów. Jednocześnie, dzięki współpracy ze świetnie wyposażonymi laboratoriami Fundacja umożliwia naukowcom realizację projektów badawczych własnego pomysłu, przy wsparciu szeregu znamienitych autorytetów naukowych zasiadających w Radzie Naukowej Fundacji oraz ekspertów wspomagających pomysłodawców w zdobywaniu środków finansowych na własne badania.

Ponadto Działalność Fundacji obejmuje również działania służące wsparciu rozwojowi naukowców i studentów. Fundacja wspiera projekty szkoleniowe dla naukowców oraz przygotowanie zawodowe studentów. Korzyścią płynącą z tej aktywności jest niewątpliwie lepsze przygotowanie absolwentów do pracy oraz transfer wiedzy pomiędzy ośrodkami akademicki a przemysłem.